Kontaktpersoner og Styre

Kontaktpersoner:

 

Flekkerøy Båtforening drives på dugnad av en rekke tillitsvalgte og frivillige.

Vennligst kontakt oss ved behov. Her er en oversikt over hvem som gjør hva.

 

Båtforeningens styre:

 

 • Bjørn Mossestad (Formann) tlf. 46 84 34 09
 • Lennart Magnussen (sekretær) tlf. 45 41 14 15
 • Marit Guttormsen (kasserer, båtplass adm.) tlf. 41 63 03 76
 • Jarl Abramsen tlf: 951 09 840
 • Tommy Olsen tlf. 957 09 993
 • Andreas Magnussen tlf. 957 92 814
 • Tor Olav Ramse tlf. 916 13 647

 

 

Arrangement komite:

 

 • Bente B Olsen
 • Monica Lyngroth
 • Johanne Kristiansen
 • Kjell Vadseth
 • Inge Jarl Jakobsen

 

Arrangementkomiteen ordner mat, drikke og det praktiske ved Flekkerøy Båtforenings arrangementer.

 

Havnefogder:

 

 • Gamle Alsviga: Magnus Magnussen
 • Åshavn: Tommy Olsen.

 

Disse tar seg av praktiske spørsmål angående den daglige drift og tekniske saker vedrørende båthavnene.

Feil, mangler, eller andre problemer meldes til havnefogden for respektiv havn så snart som mulig.

 

(henvendelser vedr. regninger eller ventelister gjøres til kasserer, Marit)

Båtplasser(venteliste) og Medlemskap

 

Kontaktperson:

Marit Guttormsen,

mail: post@flekkeroybf.no

 

 

Alle henvendelser angående båtplasser og for å bli satt på venteliste, må være skriftlige (helst mail).

Ved oppføring på venteliste må ønsket båtplassbredde (brutto mål) oppgis.

 

 

Kran og tralle-drenger i Alsviga:

 

Inge-Jarl Jakobsen, tlf. 907 95 432

Øistein Liane, tlf. 975 37 680

Magnus Magnussen tlf. 950 64 170

 

Alle avtaler om bruk av krana og bestilling av tid gjøres direkte til en av kran/tralle-gutta.

 

 

Kranbilfører

Preben Kaspersen tlf: 481 29 100

 

Copyright Flekkerøy Båtforening © All Rights Reserved - Org. nr. 994 497 669