Årsmøte 2017


Årsmøte referat 2017

REFERAT ÅRSMØTE 2017Dato: 01.03.2017

Sted: Båtly, Andåsveien 150. 


1 Bjørn ønsket velkommen dagsorden ble lagt frem, ingen kommentarer til denne. Det er 14 fremmøtte inkludert styret.


2 Valg av møteleder: Bjørn Mossestad.


3 Valg av referent: Lennart Magnussen.


4 Valg av 2 delegater til å signere protokoll: Leni Nilsen og Kjell Arne Engesland.


5 Innvilge styret ansvarsfrihet. Orientering og innstilling fremlagt. Årsmøte innvilger Styret ansvarsfrihet.


6 Årsberetning ble lest opp av sekretæren. Godkjent uten anmerkninger.


7 Regnskap: Dette ble presentert av Kasserer Marit Guttormsen. Forslag om å undersøke om det finnes bedre rentebetingelser. Årsmøtet godkjenner regnskapet uten øvrige kommentarer.


8 Støtte til Sjøvett og Kystkultur. Det var mottatt søknad fra Speideren og Padleklubben om støtte til hhv. Kjøp av VG-jolle og Kurs i padlevett. Styret innstiller å støtte begge med 4000,- hver. Skriftlig avstemming. 12 stemmer for og 2 stemmer mot. Støtte er dermed innvilget.


9 Inkomne forslag: ingen.


10 Valg:

Styret har hatt en person for mye siden sist pga kasserer-rollen. Bent går ut av styret og de som er på valg tar gjenvalg. Ingen benkeforslag til andre kandidater. Styret velges ved akklamasjon.

Det nye styret består av: Bjørn Mossestad, Marit Guttormsen, Tommy Olsen, Lennart Magnussen, Tor Ramse, Andreas Magnussen, Jarl Abrahamsen.

Arrangementkomiteen er uforandret og består av Bente, Monica, Johanne, Kjell og Inge Jarl.

Valgkomite: Bent Martinsen. (dimmiterte styremeldemmer må en tur innom valgkomiteen før de kan hengi seg helt og fullt til sofahvil og vederkvegelse.)


11 Diverse:

•Forslag om å øke kontingent. Styret viser til at kontigenten ble justert i fjor og anbefaler ikke å øke hvert år. Styret instiller økning av kontingent på neste årsmøte.

•Forslag om å øke prisene for kranløft. Nye priser vedtatt. Oppslag på krana oppdateres snarest.

•Kommentar angående reservering av kran og plass på Alsvig brygge. Det har vært en situasjon hvor det ikke var plass til å løfte opp en båt som hadde bestilt en uke i forveien. Dette må ses som et engangstilfelle av uheldige omstendigheter. Dagens praksis med 3 faste kontaktpersoner som tilkalles og holder orden på bestillinger fortsetter som før.


12 Avslutning. Årsmøtet avsluttes, utkast til protokoll signeres. Takk for fremmøtet.


Merknad:

Referentens utkast til protokoll er signert av Gro Martinsen (for Leni hadde gått hjem) og Kjell A. Engesland.

Referatet er gyldig i elektronisk utgave med kopi av signert kladd vedlagt.Copyright Flekkerøy Båtforening © All Rights Reserved - Org. nr. 994 497 669