Priser for kranleie


Prisliste kran- og tralleleie


Priser for medlemmer:


Kranløft, en vei:...............................    kr. 400,- pr. løft


Kranløft, inkl. 3 dager på brygga

og sjøsetting:..................................    kr. 800,-


Tillegg pr. ekstra dag:......................     kr. 100,-


Tralleleie, inntil 1 døgn:.....................    kr. 300,-


Tralleleie, påfølgende døgn:...............    kr. 100,- pr. døgn


Pris for gjester (ikke-medlemmer): 

Kranløft en vei: 800,-

Kranløft, inkl 3 dager: 1600,-

Ekstra dager: 200,-

Leie av tralle 1 døgn: 500,-

Leie tralle, påflg døgn: 200,-


NB: For å få medlemspris må medlemskontigent være betalt og man må ha vært medlem 1 år.


Det er mulig å låne høytrykkspyler. Kontakt krangutta for avtale.Betaling med vipps: 572008  merk med "Kranløft"

Kran og tralle-operatører i Alsviga:


Alle avtaler om bruk av krana og bestilling av tid gjøres direkte til en av kran/tralle-gutta.Trenger du kranbil? Ring Preben:

Preben Kaspersen    tlf: 959 03 167


Prioritets rekkefølge

Navn

Telefonnummer

1

Inge Jarl Jakobsen

907 95 432

2

Rolf Arne Lakseide

45 34 09 86

3

Øistein Liane

975 37 680