Kontakt Oss

Kontaktpersoner:


Flekkerøy Båtforening drives på dugnad av en rekke tillitsvalgte og frivillige.

Vennligst kontakt oss ved behov. Her er en oversikt over hvem som gjør hva.


Båtforeningens styre:


 • Bjørn Mossestad (Formann) tlf. 46 84 34 09
 • Lennart Magnussen (sekretær) tlf. 45 41 14 15
 • Martin Daniels  (kasserer) tlf. 954 07 688
 • Jarl Abramsen tlf: 951 09 840
 • Tommy Olsen tlf. 934 77 604
 • Andreas Magnussen tlf. 957 92 814
 • Tor Olav Ramse tlf. 916 13 647
 • Rolf-Arne Lakseide tlf. 948 36 881Arrangement komite:


 • Marit Guttormsen
 • Monica Lyngroth
 • Inge Jarl Jakobsen
 • Leif Erik Hansson


Arrangementkomiteen ordner mat, drikke og det praktiske ved

Flekkerøy Båtforenings arrangementer.


Havnefogder:


 • Gamle Alsviga: Bjørn Øverland -

  beov@icloud.com
  909 90 671

 • Åshavn: Tommy Olsen -
  to-olse7@online.no 
  934 77 604


Disse tar seg av praktiske spørsmål angående den daglige drift og tekniske saker vedrørende båthavnene.

Feil, mangler, eller andre problemer meldes til havnefogden for respektiv havn så snart som mulig.


Havnefogdene tar seg også av fordelingen av båtplasser for sesongen og vinterutleie.


Havnefogdene kaller inn til dugnader ved behov. Det er leietageres plikt å delta på dugnader for å kunne holde kostnadene nede og sikre rimelige leiepriser for alle.

Båtplasser, ventelister og Medlemsskap:


Henvendelse direkte til havnefogden for den havna det gjelder, eller send mail til: post@flekkeroybf.noAlle henvendelser angående båtplasser, og for å bli satt på venteliste, må være skriftlige.

Ved oppføring på venteliste må ønsket båtplassbredde (brutto mål) oppgis.


Spørsmål om medlemsskap kan rettes til kasserer eller en annen i styret.Kran og tralle-operatører i Alsviga: