Årsmøte 2018

Årsmøte Referat 2018REFERAT ÅRSMØTE 2018 Dato: 02.05.2018


1  Bjørn ønsket velkommen dagsorden ble lagt frem, ingen kommentarer til denne. Det er 12 fremmøtte inkludert styre.


2 Innkalling godkjent.


3 Valg av møteleder: Bjørn Mossestad


4 Valg av referent: Lennart Magnussen. + 2 delegater til å signere protokoll: Martin Daniels og Kjell Arne Engesland.

 

5 Årsberetning ble lest opp av sekretæren.

 

6 Regnskap: Dette ble presentert av Kasserer Marit Guttormsen.

 

7 Årsmøtet godkjenner årsberetning og regnskapet uten kommentarer.

 

8 Informasjon om oppussingen. Vi har fått mye sponset av leverandører og ser ut til å komme i mål på budsjett.


9 Saker til behandling:


  Sak 9.1: Økning av medlemskontigent. styrets forslag (200 for enkelt, 300 for familie) ble debattert og det kom et benkeforslag fra Thomas Martinsen: (250 for enkelt, 300 for familie). Det ble stemt over disse forslagene og styrets forslag ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer.


  Sak 9.2: Benkeforslag: Tor Ramse foreslår å lage et aktivitetsprogram til utsendelse tidlig på året.


  Sak 9.3: Benkeforslag: Jarl foreslår å prøve å leie ut lokalet på dagtid til en redusert pris. F.eks til catering firma eller Maarten etc.

 

10 Valg:


  10.1 Valg av Styre:

Marit går ut av styret. Martin Daniels er foreslått som kandidat.

Det nye styret består av: Bjørn Mossestad, Martin Daniels, Tommy Olsen, Lennart Magnussen, Tor Ramse, Andreas Magnussen, Jarl Abrahamsen.


  10.2 Valg av Arrangementkomite:

Bente, Johanne og Kjell går ut av komiteen og takkes for sitt gode arbeid.

Arrangementkomiteen kan oppnevnes av styret. Årsmøtet hensiller derfor det nye styret om å sette sammen en ny arrangementkomite etter årsmøtet.

 

11 Informasjon om arrangementer:

  • Fiskekonkurranse 16/6 på formiddagen
  • Innvielsefest Båtly 16/6 senere på kvelden
  • Høstfest for medlemmer 3/11
  • Dugnad 11/6 etter fjerning av brakkeriggen.Kladden til protokoll er signert av Martin Daniels og Kjell A. Engesland.

Referatet er gyldig i elektronisk utgave med kopi av signert kladd vedlagt.
Åshavn 02.05.2018

Lennart Magnussen

Referent